De Ark van Pollare geeft in de eerste plaats de opvang aan weidedieren (cavia’s, pony’s, geitjes, kippen, konijnen, ezels, ganzen…)
Ze verschillen met een ‘klassiek’ asiel in die zin dat ze niet alle dieren herplaatsen.
Dieren die erg verwaarloosd zijn geweest of mishandeld, blijven bij hun wonen tot hun oude dag.
Een ‘oud’ dier blijft ook sowieso bij hun en wordt niet meer herplaatst. Evenals invalide dieren.
Quasi alle dieren die in de Ark aanwezig zijn, komen uit inbeslagnames.
Tevens functioneren zij ook als zorgboerderij voor mensen die het moeilijk hebben.